Napredujeme, rastieme

Výstavba blokov D1, D2 a D3 pokračuje podľa plánu.