Etapa 4 – bloky D18/D21

Etapa 3 – bloky D14/D15/D16

Etapa 2 – bloky D4/D5/D6

Bytové domy Kamence – Etapa 2

Zľava: Ing. Miroslav Kopera, Ing. Marián Mihalda, Ing. Slavomír Bodis

Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta pri slávnostnom príhovore

Dodávateľ stavby, zástupca mesta a developer pri slávnostnom zasadení stromu a uvedení domov do života

05-Kamence-KolaudaZasadenie stromu – zľava: Ing Slavomír Bodis za Istrofinal, Ing. Miroslav Kopera za dodávateľa stavby, Ing. Marián Mihalda – primátork Kysuckého Nového Mestacia

Slávnostné zasadenie stromu

Slávnostné zasadenie stromu – zľava Ing. Miroslav Kopera za dodávateľa stavby, Ing. Marián Mihalda za Kysucké Nové Mesto a Ing. Slavomír Bodis za Istrofinal, a.s.

Základný kameň Kamence

Bytové domy Kamence – Etapa 2

Bytové domy Kamence – Etapa 2

Pán farár, Peter Holbička požehnáva domy pre nových obyvateľov

Pán farár, Peter Holbička požehnáva domy pre nových obyvateľov

Pán farár, Peter Holbička požehnáva domy pre nových obyvateľov

Pán farár, Peter Holbička požehnáva domy pre nových obyvateľov

Pán farár, Peter Holbička požehnáva domy pre nových obyvateľov

Na fasádach nájdete mozaiky výtvarníčok Veroniky Cvinčekovej (na foto) a Moniky Ondášovej

Podujatie kultúrne obohatil cimbalista Miroslav Rajt

Bytové domy Kamence – Etapa 2

Bytové domy Kamence – Etapa 2

06-Kamence-Kolaudacia

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence Etapa 2, marec2022

Kamence-E2-Jan-20221-01

Kamence-E2-Jan-20221-04

Kamence-E2-Jan-20221-02

Kamence-E2-Jan-20221-07

Kamence-E2-Jan-20221-03

Kamence Etapa 2, marec2022

Etapa 1 – bloky D1/D2/D3

Kamence-Cezaar-2021-04-resized

Kamence-Cezaar-2021-03-resized

Kamence-Cezaar-2021-02-resized

Kamence-Cezaar-2021-01-resized

235267980_947547472643419_5872991655002898417_n

232928377_947547375976762_2280203848414614122_n